Regulamin

KONKURS W RAMACH EUROPEJSKIEJ RYWALIZACJI ROWEROWEJ –

EUROPEAN CYCLING CHALLENGE – ECC 2017 – METROPOLIA BYDGOSZCZ


§1

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz

2. Rywalizacja (konkurs) ma charakter otwarty i może w niej wziąć

każdy zainteresowany.

3. Rywalizacja (konkurs) ma na celu zachęcenie mieszkańców

Metropolii Bydgoszcz do korzystania z roweru jako alternatywnego

środka komunikacji

4. Rywalizacja (konkurs) trwa od 1 do 31 maja 2017 roku.


§2

1. Aby wziąć udział w rywalizacji (konkursie), należy zarejestrować się

w aplikacji Naviki.

2. W aplikacji należy dołączyć do konkursu „ECC2017” oraz dołączyć do

drużyny „Bydgoszcz Met. Area (PL)”

3. Uczestnictwo w rywalizacji (konkursie) oznacza, że uczestnik

zapoznał się i akceptuje regulamin, zapoznał się z zasadami

Europejskiej Rywalizacji Rowerowej – ECC 2017 na stronie

http://www.cyclingchallenge.eu/pl/rules oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rywalizacji

(konkursu) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie

Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)


§3

Dla uczestników, którzy w okresie od 1 do 31 maja 2017 roku, będą

sklasyfikowani w Głównej Tabeli Wyników ECC 2017, w drużynie

Bydgoszcz Met. Area (PL), przewiduje się następujące nagrody:

1. Dla najlepszych w rywalizacji:

a. dla mieszkańca Bydgoszczy, który zrobi w maju łącznie

najwięcej km – wycieczka do Brukseli w dniach 11-15

października ufundowana przez Europosła Tadeusza Zwiefkę.

b. dla mieszkańca z terenu Metropolii Bydgoszcz (spoza

mieszkańców miasta Bydgoszczy), który zrobi najwięcej km –

wycieczka do Brukseli w dniach 11-15 października

ufundowana przez Europosła Tadeusza Zwiefkę.

2. Osoby, które przejadą minimum 100 km w rywalizacji, będą miały

szansę na zdobycie jednej z trzech nagród:

a. Wycieczka do Brukseli w dniach 11-15 października

ufundowana przez Europosła Tadeusza Zwiefkę.

b. Kamera sportowa o wartości do 1000 zł, wraz z dodatkową

nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości w/w nagrody

rzeczowej, ufundowane przez Miasto Bydgoszcz

c. Wybrany sprzęt sportowy o wartości 1000 zł, wraz z

dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości

w/w nagrody rzeczowej, ufundowane przez Urząd Miasta.

3. Gwarantowane:

a. Każdy uczestnik rywalizacji, który przejedzie co najmniej 250

km otrzyma specjalnie przygotowany Bidon

b. Każdy uczestnik rywalizacji, który przejedzie co najmniej 500

km otrzyma specjalnie przygotowany Komin sportowy

c. Każdy uczestnik rywalizacji, który przejedzie co najmniej 1000

km otrzyma specjalnie przygotowaną Koszulkę rowerową


§4

Dla zespołów, które w okresie od 1 do 31 maja 2017 roku, będą

sklasyfikowane w rywalizacji ECC 2017, w drużynie Bydgoszcz Met. Area

(PL), przewiduje się następujące nagrody:

1. Najbardziej rowerowa firma – firma, której pracownicy przejadą

łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród zgłoszonych do

rywalizacji w kategorii ‘Przedsiębiorstwa’, otrzyma miesięczną kampanie reklamową na 3 billboardach na terenie Miasta Bydgoszczy, ufundowaną przez Miasto Bydgoszcz.

2. Najbardziej rowerowa gmina – gmina, której mieszkańcy przejadą łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród wszystkich gmin, zgłoszonych w kategorii ‘Inne’, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, otrzyma tytuł NAJBARDZIEJ ROWEROWEJ GMINY ECC 2017 oraz puchar METROPOLII BYDGOSZCZ. Miasto Bydgoszcz nie bierze udziału w rywalizacji gmin.

3. Najbardziej rowerowa redakcja - redakcja, której drużyna przejedzie łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród wszystkich zgłoszonych drużyn redakcyjnych w kategorii ‘Przedsiębiorstwa’, otrzyma tytuł NAJBARDZIEJ ROWEROWEJ REDAKCJI ECC 2017 oraz puchar METROPOLII BYDGOSZCZ.


§5

Dla zespołów szkolnych, które w okresie od 1 maja do 31 maja 2017 roku, będą sklasyfikowane w rywalizacji ECC 2017, w drużynie Bydgoszcz Met. Area (PL), w kategorii ‘Szkoły’, przewiduje się następujące nagrody:

1. Najbardziej rowerowa szkoła podstawowa – szkoła podstawowa, której zespół przejedzie łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród wszystkich zgłoszonych drużyn szkolnych, otrzyma stojak rowerowy oraz bon na 5000 złotych, ufundowane przez Miasto Bydgoszcz. Dodatkowo 3 najlepsze osoby z tego zespołu otrzymają zestaw upominków.

2. Najbardziej rowerowe gimnazjum – gimnazjum, którego zespół przejedzie łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród wszystkich zgłoszonych drużyn szkolnych, otrzyma stojak rowerowy oraz bon na 5000 złotych, ufundowane przez Miasto Bydgoszcz. Dodatkowo 3 najlepsze osoby z tego zespołu otrzymają zestaw upominków.

3. Najbardziej rowerowa szkoła średnia – szkoła średnia, której zespół przejedzie łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród wszystkich zgłoszonych drużyn szkolnych, otrzyma stojak rowerowy oraz bon

na 5000 złotych, ufundowane przez Miasto Bydgoszcz. Dodatkowo 3 najlepsze osoby z tego zespołu otrzymają zestaw upominków.

4. Najbardziej rowerowa uczelnia wyższa – Uczelnia Wyższa, której zespół przejedzie łącznie w maju najwięcej kilometrów spośród wszystkich zgłoszonych drużyn szkolnych, otrzyma stojak rowerowy, ufundowany przez Miasto Bydgoszcz. Dodatkowo 3 najlepsze osoby z tego zespołu otrzymają zestaw upominków.

§6

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż podano, o czym będzie informować na bieżąco.

W przypadku pytań proszę się kontaktować pod adresem ecc@um.bydgoszcz.pl

Regulamin Regulamin Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 22, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.